KLASIČNA MUZIKA ZA NEUPUĆENE

 ISTORIJA MUZIKE NA 60-tak STRANA

Autori:  David Pogue i Scott Speck

istorija.muzike.skraceno   

Skraćena verzija pogodna za više razrede osnovnih škola kao i za srednje stručne škole.

Advertisements

1000 primera diktata

N.LADUHIN    1000 primera diktata u 1,2 i 3 glasa

Dodatak za sistematski razvoj sluha  

laduchin_01-10  laduchin_11-18   laduchin_19-26  laduchin_27-34  laduchin_35-43  laduchin_44-53  laduchin_54-63   laduchin_64-72   laduchin_73-81   laduchin_82-88

Metodičke osnove prvih srpskih udžbenika za nastavu muzike

Metodičke osnove prvih srpskih udžbenika za nastavu muzike

Dr.Ivana Drobni

                                                            „Nekoliko domaćih autora pružilo nam je svojim naučnim istraži-vanjima značajne podatke i čvrste reference o istorijatu udžbenika za nastavu notnog pevanja (Vasiljević, Stojanović, Karan), tako da su okolnosti njihovog nastanka rasvetljeni, koncepcija i sadržaj analitički procenjeni, te su zainteresovanoj stručnoj javnosti poznati. Smatrali smo, međutim, neophodnim – u interesu celishodnog posmatranja fizionomije savremene instruktivne literature za profesionalno muzičko obrazovanje – da još jedanput pogledamo u prošlost da bi uzroci današnjih stručnih nesuglasica bili jasnije sagledani. U ovom izlaganju osvrnuli smo se, u najkraćoj formi, na nekoliko značajnih publikacija namenjenih nastavi (tadašnjeg) notnog pevanja i, u to vreme, zastupljenih instrumenata, čiji su autori ujedno i ličnosti koje su, po našem mišljenju, ostvarile ključan uticaj na ukupan razvoj muzičke pedagogije na našem tlu.“

Više o ovome možete naći na : http://www.pedagog.org.rs/nastava%20tekst%20muzicki%20udzbenik.php